Skip to main content

Vi är auktoriserade av både Sveriges Takentreprenörer och våra leverantörer.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi äkta tätskiktsproffs
Hållbara sedumtak innehållande biokol

Sedum
tak

Att installera sedumtak är en kostnadseffektiv lösning eftersom installationstiden är kort och ger omedelbara och synliga resultat. Denna typ av gröna tak är inte bara användarvänliga utan bidrar även till en estetiskt tilltalande och miljövänlig takyta.
Hållbara sedumtak

Vi bygger hållbara sedumtak innehållande biokol.

Sedumtak


Vi skapar hållbara sedumtak som innehåller biokol för att skapa gröna och miljövänliga oaser på tak. Sedumtak, som anpassar sig väl till takmiljön, fungerar som naturliga luftrenare och är effektiva vattenmagasin. Dessa tak ger estetiska fördelar och skapar en biotop för pollinerande insekter. Dessutom kan de omvandlas till attraktiva och funktionella utrymmen som uteplatser eller takterrasser. Vi ser till att konstruktionen är robust och anpassad för både växtlighet och mekanisk belastning.

Effektiv vattenhantering med sedumtak

Sedumtak är en effektiv lösning för att minska avrinning av regnvatten med upp till 50%. Dessa tak kännetecknas av sin låga bygghöjd och minimala vikt, vilket är idealiskt för olika byggnadsstrukturer. Ett vattenmättat sedumtak väger omkring 50 kg/m² och kan appliceras på tak med lutningar upp till 27°.

Snabb och enkel installation av sedumtak

Installation av sedumtak med förberedda mattor är både snabbt och kostnadseffektivt tack vare dess lätthantering och hållbarhet. Dessutom erbjuder dessa gröna tak en ökad brandsäkerhet, då de är brandklassade enligt BROOF (t2) och består av mineraljord med låg organiskt materialhalt.

UV-skydd och livslängd förstärkt av sedumtak

En ytterligare fördel med sedumtak är dess förmåga att skydda underliggande tätskikt mot UV-strålning vilket bidrar till att förlänga takets livslängd och skydda mot temperaturväxlingar.

Fördelar:
  • Vackert

  • Förgyll med grönt
  • Naturlig luftrenare
  • Magasinerar vatten
  • Biotop för insekter
  • Ljudisolering
  • Energieffektivitet
  • Lång livslängd och lågt underhåll
Hälsö

Skyddar tätskiktet mot UV-ljus

Ett sedumtak skyddar mot solens UV-ljus och förlänger livslängden. Vegetation skyddar mot de temperaturväxlingar som ett oskyddat tätskikt utsätts för.
Hittar du inte vad du söker?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!