Skip to main content

Vi är auktoriserade av både Sveriges Takentreprenörer och våra leverantörer.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi äkta tätskiktsproffs
Har du läckage från ditt tak?

Läckage

Om du upplever läckage från ditt tak erbjuder vi snabb och effektiv hjälp. Vår process inkluderar en noggrann översyn för att hitta och åtgärda läckor. I många fall kan enbart skadade delar repareras utan behov av att byta ut hela taket.
Läckage

Erfarenhet och specialiserade metoder

Hantering av takläckage


Vårt team är utrustat med expertis och utrustning för att säkert identifiera och reparera läckor. Vi arbetar för företag, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och privatpersoner med åtagandet att leverera omedelbar respons och högkvalitativ service.

Skador på tätskikt

Tätskikt på låglutande tak och terrassbjälklag är utsatta för olika typer av skador, såväl under byggnation som under förvaltning. Skador på tätskiktet kan orsaka betydande fuktskador genom läckage av nederbördsvatten. Risk för skador varierar beroende på tätskiktets placering och dess exponering för mekaniska påfrestningar. Både öppna och dolda tätskikt har specifika risker. Läckage är ofta svårt att lokalisera, speciellt när tätskiktet är dolt, vilket ökar svårigheten att identifiera och åtgärda problemen.

Konsekvenser och riskanalys för fuktskador i olika typer av byggnader

 • Konsekvenser för byggnaden:
  • Mikrobiologisk påväxt på byggnadsmaterial.
  • Röta i trämaterial.
  • Rostangrepp på metaller.
  • Estetiska skador som missfärgningar.
 • Konsekvenser för inomhusmiljön:
  • Inomhusluftens kvalitetsförsämring.
  • Överkänslighet mot vissa ämnen.
 • Faktorer för riskanalys:
  • Tätskiktets exponering.
  • Rörelser i underlaget.
  • Hantering av byggmaterial.
  • Ytjämnheten på bjälklaget.

Att förstå dessa risker och konsekvenser är viktigt för att förebygga och hantera fuktskador i olika typer av byggnader. Regelbunden inspektion och korrekt underhåll kan hjälpa till att minimera dessa risker.

Fördelar:
 • Snabb hjälp

 • Skademinimering
 • Erfarenhet & Kunskap för rätt åtgärd
Snabb hjälp

Erfarenhet & kunskap för att utföra rätt åtgärd snabbt

Vårt åtagande är att leverera snabbast möjliga service vid akuta lägen.

Hittar du inte vad du söker?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!