Skip to main content

Vi är auktoriserade av både Sveriges Takentreprenörer och våra leverantörer.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi äkta tätskiktsproffs
Dammar, diken, tankar & grunder

Tätskikt för
miljö

Vi ser alltid till helheten, så förutom att erbjuda skydd mot fukt och vatten ser vi även till att skydda den omgivande miljön mot eventuellt läckage från miljöfarlig verksamhet.
Tätskikt för miljö

Skyddar omgivande mark och vattendrag

Helhetssyn på miljöskydd med tätskikt


Vi fokuserar på att erbjuda omfattande skyddslösningar, inte bara mot fukt och vatten, utan även för att skydda omgivningen från potentiellt miljöfarliga ämnen. Detta inkluderar effektiva tätskikt för användning på platser som soptippar, bensinstationer och septiktankar med speciell uppmärksamhet på radonseparering.


Petroleumsäkra tätskikt för miljösäkerhet

Vårt arbete sträcker sig till att lägga petroleumsäkra deponidukar för att skydda mark och vattendrag från oavsiktliga utsläpp av petroleumprodukter. Dessa lösningar är speciellt viktiga i områden där det finns risk för läckage nära känsliga vattenresurser och bidrar till att minska miljöpåverkan vid eventuella olyckor.

Fördelar:
  • Lång livslängd
  • Låg vikt
  • Godkänd av Sitac, Byggvarubedömningen och Basta
  • Brandtekniskt klassad enligt BRoof T2
  • Består av oarmerat syntetiskt membran

Petroleumsäkra deponidukar

Åtgärder som minskar skadorna om olyckan är framme.

Miljösäkra omgivande mark mot ofrivilliga utsläpp av bensin, diesel och andra petroleumprodukter. Detta fungerar även som ett utmärkt alternativ för vägrenar som sluttar ner mot känsliga vattendrag eller vattentäkter.
Hittar du inte vad du söker?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!