Villa med ett platt, lågt lutande tak, säkrat med takpapp av Wicote.
  • Lindholmen Science Park - ett grönskande tak
  • Kontorsbyggnad ARCE i Arendal
  • Idrottsplatsen Vallhalla IPs läktartak

Allt för taket

Att ha tak över huvudet är avgörande för all verksamhet som bedrivs därunder. Wicote är marknadsledande i Västsverige när det gäller tätskikt av papp och duk på låglutande tak.

 

Wicote är totalentreprenör vilket innebär att vi tar ett helhetsgrepp på våra projekt. Allt material levereras av oss och vi ansvarar för att ditt tak blir komplett och korrekt.

 

Vi isolerar, utför nybeläggning, renoverar och reparerar allt från tak på stora industribyggnader till små garagetak.

 

Många tak har brandluckor, takfönster och olika genomföringar. Här krävs extraordinär noggrannhet. Vi tätar och förstärker tätskikt runt befintliga och nya konstruktioner för att undvika läckage i framtiden.

Isolering

Det finns flera olika skäl att se över sin takisolering. Värme stiger uppåt, det innebär att dåligt isolerade tak ger höga uppvärmningskostnader. Bra isolering innebär i sin tur lägre kostnader.

 

I samband med takomläggning och renovering är det ofta lämpligt att tilläggsisolera, en investering som lönar sig på sikt. Vi använder cellplast och mineralull – miljövänliga och effektiva material. Vi köper isolering från Knauf, Saint Gobain Isover, Rockwool, FoamglasSundolitt och ThermiSol. Klicka på respektive namn för att läsa mer.

Se Våra referenser

Bild länkar vidare till referensbilder för papptak
Bild länkar vidare till referenser för terrasser
Bild länkar vidare till referensbilder för P-däck
Bild länkar vidare till referensbilder för pool