Privatvilla som fått snyggt tak med listtäckning
  • Garmins lokaler i Billdal har anlitat Wicote för listtäckning av duk på fastigheten
  • Ett hus i Hallsvik har ett snyggt tak tack vare listtäckning
  • Ännu ett tak med duktak designat så att det ser ut som ett tak i metall
  • En stor privatvilla nyfunkisstil har fått tak i matchande stil

Listtäckning

Listtäckning är ett sätt att designa duktak så att de får utseendet hos ett tak i t ex aluminium, zink eller koppar.

 

Fördelarna jämfört med ett tak i metall är flera

-    Minskade kostnader, mer än 40% i vissa mer komplexa fall

-    Kortare monteringstid

-    Mindre krävande för strukturen

-    Lägre vikt

-    Mindre underhåll

 

Läs mer på Renolits hemsida.

Se Våra referenser

Bild länkar vidare till referensbilder för papptak
Bild länkar vidare till referenser för terrasser
Bild länkar vidare till referensbilder för P-däck
Bild länkar vidare till referensbilder för pool