Parkeringsdäck på landvetter i flera plan
  • Stort P-däck på Klimatgatan
  • Parkeringsdäck på Klimatgatan
  • Parkings-däck vid Landvetter flygplats. Arbete med tätskikt pågår.
  • P-däck vid Landvetter flygplats.
  • Bygget av P-däck i Stensjöterrassen, precis i startgroparna

P-DÄCK OCH ANDRA BETONGBYGGNADER

Vår djupa och breda kunskap om vattenavskiljning använder vi när vi utför arbeten på betongbyggnader som P-däck och betongbroar.

På parkeringsdäck lägger vi tätskikt inför asfaltbeläggning. Vid andra betongkonstruktioner utför vi tätning och specialarbeten med väl anpassade material. Betongbroar kan vi t ex belägga med helsvetsad asfaltmatta för att säkra funktionen. 

 

Vi har olika lösningar på ställen med mycket höga krav på hållfasthet och motståndskraft mot kemisk och mekanisk nötning.

VÄTSKEISOLERING & MILJÖSÄKRING.

Ett viktigt arbetsområde är att skydda den omgivande miljön mot läckage från miljöfarlig verksamhet t ex vid bensinstationer, soptippar och septiktankar.

Wicote lägger petroleumsäkra deponidukar på många skilda ställen som riskerar att utsättas för ofrivilliga utsläpp. Ett exempel är vägrenar som sluttar ner mot vattentäkter och känsliga vattendrag. Det är en säkerhetsåtgärd som minskar skadorna betydligt om en tankbil råkar köra av vägen och välta.

Se Våra referenser

Bild länkar vidare till referensbilder för papptak
Bild länkar vidare till referenser för terrasser
Bild länkar vidare till referensbilder för P-däck
Bild länkar vidare till referensbilder för pool