STYRNING OCH KVALITETSSÄKRING

Välj en stark och pålitlig partner – antingen du ska bygga nytt, underhålla eller reparera. Wicote ger all den service och trygghet du som kund har rätt att kräva, från anbud till färdig produkt. Med utmärkta material och fackmannamässigt arbete vinner vi våra kunders förtroende.

Kvalitet är lättare sagt än gjort. Det kräver rätt kompetens och material samt att vi tar kvalitetssäkringen på allvar genom hela uppdraget. Arbetsledaren eller en ansvarig montör kontrollerar kontinuerligt att utfört arbete håller vad vi lovat och att de avtalade styrdokumenten följs. Lagar och regler om arbetsmiljö och miljöpåverkan följs lika noga. 

Ordning och reda är A och O. Vår kvalitetsplan innehåller även arbetsmiljöplan och miljöplan. De är i högsta grad levande dokument. Där stäms alla punkter av och den ansvarige noterar det som är ok samt vad som ska åtgärdas vid fel eller brister. Allt dateras och signeras. Alla interna och externa dokument som berör projektet märks med objektnummer och förvaras under hela entreprenaden i projektmappen. 

Auktoriserade och certifierade. Wicote är auktoriserat av både våra leverantörer och av Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige, TIB. Vi behärskar metoderna för montering och vet vilka material som fungerar bäst i varje situation. Alla våra tätskiktsmontörer får relevant vidareutbildning och är certifierade för heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler.

Nöjda kunder är vår största styrka.


Snygg och stilren takduk, listtäckning

Se Våra referenser

Bild länkar vidare till referensbilder för papptak
Bild länkar vidare till referenser för terrasser
Bild länkar vidare till referensbilder för P-däck
Bild länkar vidare till referensbilder för pool